• ymsgr:sendim?van@batdongsankmass.com0944 716 795
  • 145 Online
  • 1 Visitors

Chính Sách Cá Nhân

Với Kmass, thông tin cá nhân của Quí vị rất quan trọng đối với chúng tôi. Mục đích của chính sách cá nhân này là để cung cấp cho Quí vị một bảng miêu tả thông tin mà chúng tôi có được của Quí vị khi Quí vị truy cập http://batdongsankmass.com (Địa chỉ trang web), và cách chúng tôi sử dụng thông tin đó. Bằng việc truy cập hoặc sử dụng trang web của chúng tôi, Quí vị chấp thuận các điều khoản của chính sách cá nhân này. Nếu Quí vị không chấp thuận các điều khoản của chính sách này, xin đừng sử dụng trang web này.

Chính sách này chỉ áp dụng đối với thông tin được thu thập được khi Quí vị đang trên các trang thông tin của trang web. Các trang này có thể chứa đựng các đường liên kết tới các trang web khác, bao gồm các trang web của các bên thứ ba có quan hệ với Kmass hoặc hệ thống cấp quyền kinh doanh của chúng tôi, mạng các văn phòng hoạt động độc lập và các chuyên viên hợp tác của họ. Các trang web của các bên thứ ba này có thể bao gồm các trang web của các nhà cung cấp dịch vụ được phép trình bày logo Kmass theo một thỏa thuận hợp tác thương hiệu. Xin Quí vị chú ý rằng khi Quí vị kích hoạt vào một đường liên kết thì Quí vị sẽ truy cập vào một trang web khác, bất kỳ thông tin nào Quí vị cung cấp, bao gồm thông tin tài chính, sẽ phải tuân thủ theo chính sách cá nhân của trang web đó. Kmass không kiểm soát và không có trách nhiệm với bất kỳ sự sự việc nào của những trang web đó.

Thông tin thu thập

Kmass thu thập và lưu trữ thông tin mà Quí vị tự nguyện cung cấp cho chúng tôi cũng như dữ liệu liên quan tới trang Quí vị truy cập và sử dụng.

Chúng tôi thu thập thông tin nhận dạng cá nhân (Bao gồm, nhưng không giới hạn đối với, tên, địa chỉ và số điện thoại) mà được Quí vị cung cấp một cách tự nguyện cho chúng tôi. Ví dụ như, Quí vị cung cấp một cách tự nguyện thông tin nhận dạng cá nhân khi Quí vị gửi cho chúng tôi thư điện tử, sử dụng đặc tính nào đó của trang web như là điểm liên hệ một đại lý đặc trưng của Kmass, tham gia trong một chương trình khảo sát hoặc đăng ký với trang web của chúng tôi.

Thêm vào đó, trong thời gian truy cập của Quí vị chúng tôi thu thập tự động một vài thông tin tập hợp liên quan tới việc truy cập trang web của Quí vị. Thông tin tập hợp là loại không nhận dạng các nhân hoặc thông tin nặc danh về Quí vị, bao gồm dữ liệu và thời gian của lần truy cập của Quí vị, địa chỉ IP của Quí vị, thông tin đọc lướt qua hệ thống vi tính của Quí vị, địa chỉ internet mà Quí vị truy cập trước và sau việc thâm nhậm trang web của chúng tôi, tên của cổng điện tử và host mà Quí vị đã sử dụng để truy cập internet.

Sử dụng tin tạp

Cookies đơn giản chỉ là các tin dữ liệu được lưu lại trên máy vi tính của Quí vị để sử dụng bằng chương trình đọc lướt. Chúng tôi sử dụng các tin tạp để hỗ trợ trong việc thu thập dữ liệu và dò tra xu hướng và cách sử dụng trang web của Quí vị để giúp chúng tôi phục vụ Quí vị tốt hơn. Việc sử dụng các tin tạp là một thông lệ tiêu chuẩn giữa các trang web internet, hầu hết các chương trình đọc lướt internet cho phép một người sử dụng chập nhận, từ chối hoặc xóa bỏ tin tạp. Các bài của trang web với một tin tạp đầu tiên mà thu thập dữ liệu lưu thông ẩn danh tại trang web này.

Sử lý thông tin của Kmass

Kmass sử dụng thông tin thu thập để tạo dữ liệu sẵn và cải thiện dịch vụ với tiêu chuẩn xác thực hơn. Chúng tôi sử dụng thông tin đó nhằm đáp lại các yêu cầu hoặc đề nghị cung cấp dịch vụ và kiểm tra chất lượng các phản hồi đó; cung cấp thông tin và thị trường về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi hoặc những thông tin và thị trường của các đối tác mạng sử dụng thương quyền của chúng tôi, bao gồm các văn phòng hoạt động độc lập theo thương quyền của Kmass và các đại lý của họ; để giải quyết các vấn để khó khăn; và để quản lý trang web của chúng tôi và định lượng lượng truy cập của trang web.

Tiết lộ thông tin

Chúng tôi không bán hoặc cho thuê thông tin nhận dạng cá nhân cho các bên thứ ba không thuộc đối tác của Kmass. Chúng tôi có thể cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân cho các đối tác thích hợp của Kmass, bao gồm đối tác liên minh chiến lược, đáp lại yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc cung cấp thông tin về sản phẩm và dịch vụ sẵn có, và cho các bên cung cấp dịch vụ thứ ba. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin tập hợp với các bên thứ ba nhất định nào đó như các bên quảng cáo, các tổ chức công nghiệp quốc gia, và các đối tác tiềm năng. Thêm vào đó, chúng tôi có quyền cung cấp thông tin tập hợp và thông tin nhận dạng cá nhân cho các bên thứ ba theo yêu cầu và được phép theo luật và khi chúng tôi tin tưởng rằng việc cung cấp thông tin là cần thiết nhằm bảo về quyền lợi của chúng tôi.

Thông tin cá nhân của trẻ em

Trang web này không dành cho trẻ em, và chúng tôi không có dụng ý thu thập thông tin từ trẻ em.

Hiệu lực; Thay đổi chính sách

Chính sách cá nhân này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2009. Mỗi lần Quí vị sử dụng trang web này, các chính sách hiện hành sẽ được áp dụng. Vì vậy, khi Quí vị sử dụng trang web, Quí vị cần kiểm tra ngày hiệu lực của chính sách này. (Nó được thể hiện ngay phần trên của chính sách) và xem lại bất kỳ thay đổi kể từ chương mục gần nhất. Chúng tôi có quyền thay đổi chính sách này thấy cần mà không cần phải thông báo trước. Bất kỳ thay đổi nào của chính sách sẽ có hiệu lực ngay ngày mà thay đổi đó được đăng tải.

Giới hạn trách nhiệm

Kmass sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ trường hợp thiệt hại, hỏng hóc nào kể cả trường hợp đặc biệt, tình cờ hoặc hậu quả để lại từ việc sử dụng thông tin hoặc tài liệu trên trang web này, cho dù là Kmass, hoặc đại diện được ủy quyền của Kmass cảnh báo khả năng của những thiệt hại đó. 

Luật điều tiết

Chính sách này sẽ được điều tiết bởi các điều luật của Việt Nam mà không cần ấn định hiệu lực vào bất kỳ nguyên tắc xung đột nào của luật.

Liên hệ


Để liên hệ với chúng tôi với các yêu cầu hoặc nhận xét của quí vị liên quan đến chính sách này hoặc thông tin thu thập và các ứng dụng phổ biến của trang web này, xin hãy gửi yêu cầu tới info@batdongsankmass.com.

Để xem các điều khoản và các điều kiện áp dụng cho trang web này, xin mời kích hoạt ở đây.

Toàn bộ thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, và các tài liệu độc quyền sở hữu khác tại trang web này là tài sản của Kmass. Bản quyền, 2009.